Proč pes slintá?

A je to tady. Otázky: „A proč?“, nás sice doprovázejí už delší dobu, ale zatím nesměřovaly k odhalení souvislostí a příčin. Až dnes. Holce 3.07 se začíná formovat logika. Dotaz: „proč pes slintá?“ mě trochu překvapil. Protože jsem nevěděl, šel jsem s dotazem na google. Všichni, co nevíte, proč pes slintá, můžete číst dál.

Existuje hned několik důvodů, proč pes slintá. Všechny důvody jsou celkem snadno vysvětlitelné a srozumitelné i pro malé děti.

Emoce

Psi více slintají, když z něčeho mají radost a hrají si nebo naopak, když jsou smutní či ve stresu. Smutní lidé pláčou, smutní psi víc slintají (ne všichni – viz genetika).

Příjem potravy

Sliny slouží k tomu, aby jídlo lépe klouzalo do krku. Více slin umožňuje rychlejší snědení potravy. Díky složení slin nemusí psi tolik kousat a stráví i větší kousky jídla.

Genetika

Některé rasy psů slintají víc, než ostatní. Všeobecně známo to je například u bernardýnů, basetů, mastifů, dog a spousty dalších plemen, která mají hodně volné tváře. V záhybech tváří se hromadí sliny, které pak, při pohybu hlavou, přetečou.

Nemoc nebo zranění

Posledním důvodem, proč psi slintají, může být nemoc nebo zranění. Příčinou může být například i zubní kaz. Psí sliny čistí a hojí rány a pomáhají předcházet infekci.

Takto obsáhlé vysvětlení, Holce naprosto stačilo a šla klidně spát.

Jak zprovoznit MQTT server Mosquitto na Synology DS218

Začal jsem stavět chytrou domácnost. Nemám s tím žádné zkušenosti a návody, které nacházím, jsou vždy jen na kousek problému, který se objeví. Proto si vytvářím tyto zápisky, abych v případě problémů mohl začít od začátku. Tento příspěvek je o tom, jak jsem zjistil, co je protokol MQTT a jak se přes něj komunikuje. Bude to základ pro celý můj chytrý dům, pro internet věcí a pro komunikaci mezi zařízeními.

Již nějakou dobu měřím množství vody ve studni. Spustím tam metr připevněný na dřevěné lati, která má dole závaží. Podle mokré stopy na lati vidím, kolik vody je ve studni. Naměřenou hodnotu zapisuji do android aplikace ECAS, kam občas zapíšu stav elektroměru a plynoměru. Jednoduché, funkční, geniální. A taky časově náročné. Celou dobu přemýšlím nad tím, jak tuto činnost zautomatizovat. Pročetl jsem soustu návodů, viděl různé možnosti řešení, ale žádné řešení nebylo podle mých představ. Navíc, čím více informací jsem získával, tím více funkcí jsem přidával. Nakonec jsem zjistil, že si chci vybudovat chytrou domácnost.

Jednotlivá zařízení mezi sebou budou komunikovat prostřednictvím protokolu MQTT. Celé to funguje tak, že připojená zařízení publikují zprávy a čtou zprávy. Na základě zpráv pak vykonávají různé činnosti. Aby v tom byl přehled, publikují do různých skupin. Jak jsou skupiny pojmenovány a kolik jich je, záleží jen na tvůrci celé aplikace. Jen je potřeba si vymyslet nějaký systém. Kromě jednotlivých zařízení, je potřeba ještě MQTT server (MQTT broker). To je místo, kam všechna zařízení publikují svoje zprávy a zároveň odtud také zprávy čtou. Vše, co jsem o MQTT komunikaci potřeboval vědět, jsem se dozvěděl z článku Protokol MQTT: komunikační  standard pro IoT.

Instalace Mosquitto na Synology NAS

Protože mám doma NAS od Synology, rozhodl jsem se mu přidat další užitečnou funkci. Tou je zmiňovaný MQTT broker. Nejpoužívanější je aplikace Mosquitto. Ta bohužel není součástí standardních balíčků a proto musíme v Synology > Centrum balíčků > Nastavení > Zdroje balíčků přidat další zdroj balíčků z webu synocommunity.com.

Přidání zdroje balíčků do Synology DMS

Po přidání dalšího zdroje balíčků vyhledáme balíček Mosquitto a nainstalujeme ho běžným způsobem. Po instalaci balíčku uvidíte zelený nápis „spuštěno“. Rovnou zde klineme na tlačítko „zastavit“. Budeme totiž zasahovat do konfiguračního souboru, tak ať nám v tom běžící Mosquitto nedělá neplechu.

Nainstalovaný balíček Mosquitto

Ve výchozím nastavení je Mosquitto nastaveno tak, aby se k němu mohl připojit kdokoliv. To se mi nezdá moc bezpečné. Aby s mým MQTT brokerem nemohl komunikovat jen tak někdo, změníme konfigurační soubor tak, aby přihlášení vyžadovalo jméno a heslo.

Z bezpečnostních důvodů je přístup do Synology pro uživatele root omezen. Zároveň je ve výchozím nastavení vypnutý přístup přes SSH. Pro povolení přístupu uživatele root prostřednictvím SSH připojení přejdeme v Synology na Ovládací panel > Terminál a SNMP > Terminál a zaškrtneme pole Povolit službu SSH. Po provedení všech změn doporučuji přístup přes SSH opět deaktivovat.

Povolení SSH přístupu

Tím je veškeré nastavení uvnitř Synology hotové. Když už máme otevřenou Synology aplikaci, tak se podíváme, na jaké IP adrese je Synology připojené.

IP adresa Synology

Nyní máme připraveno vše ke změně nastavení konfiguračního souboru Mosquitto. Otevřeme terminál a připojíme se přes ssh uživatelské_jméno@IP_adresa_Synology a následně zadáme heslo. Je to uživatelské jméno a heslo, přes které jsme se před chvilkou přihlašovali do Synology. V mém případě píšu do terminálu

ssh TataGEEK@192.168.0.106

Pokud vše proběhne správně, vidíme v terminálu TataGEEK@SynologyDS218: To znamená, že jsme přihlášeni jako uživatel TataGEEK. Pro úpravy konfiguračního souboru potřebujeme získat oprávnění superuživatele root. Ty získáme zapsáním příkazu sudo -i

sudo -i

Terminál nás upozorní, ať získané „superschopnosti“ nezneužijeme a ať dáváme pozor, ať si nic nepoškodíme. Nakonec zapíšeme heslo (stejné jako heslo prvního uživatele na Synology) a naše uživatelské jméno se změní na root@SynologyDS218.

Konfigurační soubor nalezneme v usr/local/mosquitto/var/mosquitto.conf Přepneme se tam přepneme pomocí

cd ../usr/local/mosquitto/var/

Jediný předinstalovaný textový editor, který máme k dispozici, je editor vi https://cs.wikipedia.org/wiki/Vi_(editor) . Tím upravíme konfigurační soubor.

vi mosquitto.conf

V konfiguračním souboru odkomentujeme a upravíme řádky 513 a 555 tak, aby vypadaly následovně

allow_anonymous false
password_file /usr/local/mosquitto/etc/mosquitto/pwfile

Po provedení úprav stiskneme klávesu „ESC“ a pak dvojtečku, tím se nám dole v editoru zůstane zobrazený příkazový řádek. Pak napíšeme wq. Takže po sobě stiskneme :wq a stiskneme „ENTER“. A máme hotovo. Pokud chceme editor ukončit bez uložení změn, stiskneme „ESC“, dvojtečku, klávesu „q“, pak vykřičník a nakonec „ENTER“.

Tím jsme k MQTT brokeru povolili přístup jen pro konkrétní uživatele s heslem. Nyní potřebujeme uživatele vytvořit a přiřadit jim heslo. Přepneme se do adresáře /usr/local/mosquitto/bin pomocí

cd ../usr/local/mosquitto/bin/

A spustíme příkaz k vytvoření nového uživatele, kde část <uzivatel> nahradíme uživatelským jménem. Následně jsme vyzváni k zadání hesla, které uživatel bude používat. Pro odstranění překlepů musíme zadat vybrané heslo jednou.

sudo ./mosquitto_passwd -c /usr/local/mosquitto/etc/mosquitto/pwfile <uzivatel>

Tím pro nás nastavování aplikace Mosquitto končí a ve správci balíků můžeme Mosquitto opět spustit.

Testování komunikace pomocí MQTT klienta MQTT.fx

MQTT broker Mosquitto jsme tedy zprovoznili, teď už ho jen zbývá otestovat. K tomu použijeme aplikaci MQTT.fx. Je k dispozici na všechny operační systémy a nalezneme na ni spoustu návodů. Protože používám Ubuntu, stáhnul jsem soubor s příponou .deb, což je zkompilovaný balíček pro Debian (kompatibilní s Ubuntu). Instalaci spustíme dvojklikem na stažený soubor a o vše další se už postará správce balíčků.

Nejprve musíme spustit nastavení, aby klient věděl, kam se připojit. Klikneme na ozubené kolo.

Nastavení aplikace MQTT.fx

Profil připojení si nějak pojmenujeme, zadáme IP adresu, na které je připojeno Synology. Protože jsme četli v úvodu odkazovaný článek Protokol MQTT: komunikační  standard pro IoT, tak už víme, že Broker Port je 1883. Jako Client ID můžeme dát libovolný název nebo klikneme na vygenerování řetězce.

V záložce User Credentials napíšeme uživatelské jméno a heslo, které jsme v terminálu vytvořili. Po uložení již můžeme kliknout na tlačítko Connect.

Připojení k MQTT brokeru

Pokud jsme vše nastavili správně, na pravé straně se nám rozsvítí zelené světlýko. Zároveň jsme přepnuti v záložce Publish, tak rovnou napíšeme nějakou zprávu a kliknutím na tlačítko „Publish“ ji odešleme do skupiny předpřipravené skupiny home/garden/fountain.

Publikování testovací zprávy

Přepneme se na kartu Subscribe, kde je připravená stejná skupina home/garden/fountain. Zde klikneme na tlačítko „Subscribe“, čím se přihlásíme k odběru zpráv v této skupině. V okně níže pak vidíme publikované zprávy.

Příjem testovací zprávy

A to je vše. Mosquitto již zůstane stále zapnuté a MQTT.fx spustíme vždy, když budeme chtít ověřit, zda naše zařízení a kódy fungují tak, jak od nich požadujeme.

Řemínek pro chytré hodinky

Chytré hodinky už dávno nejsou hračka pro geeky. Rozšířily se do všech věkových skupin a používají je jak technicky zdatní, tak i ti, kteří drží myš oběma rukama najednou. Pokud se nejedná o malé sporttrackery, většinou lze u chytrých hodinek vyměnit řemínek. A to by mohl být další malý dárek pro vašeho geeka.

Vhodné pro: každý, kdo nosí chytré hodinky.

Cenové rozpětí: v řádu stovek za silikonové nebo nylonové řemínky, kvalitnější kovové začínají na 500,- až 1000,-Kč.

Při výběru klasických hodinek se většina uživatelů rozhoduje nejen podle vzhledu hodinek, ale také podle vzhledu řemínku. U chytrých hodinek se téměř každý rozhoduje podle množství funkcí a výdrže baterie. Vzhled řemínku jde většinou stranou. Řemínek je však důležitou součástí hodinek a dotváří jejich design a styl. Výrobci chytrých hodinek na to myslí a používají standardizované šířky řemínků, většinou v šířkách 18mm, 20mm, 22mm a 24mm.

Některé barevné varianty silikonových pásků

Některé řemínky používají speciální upevňovací osičky – stěžejky, které na sobě mají výstupek pro rychlou výměnu řemínku. Díky ní jsou řemínky vyměněny během několika vteřin. Nemusíte se tedy bát komplikací během výměny řemínků.

Druhy řemínků

Kožený řemínek k hodinkám je elegantní a příjemně se nosí. Většinou patří k těm dražším a také nemá rád namáčení.

Plastové a silikonové řemínky se vyrábějí v různých barvách a lze je kombinovat s barvou aktuálně nošeného oblečení. Jsou levné, snadno čistitelné a odolné proti vodě.

Kovové řemínky jsou většinou seskládané z malých článků, díky kterým lze řemínek zkracovat. Druhou variantou jsou kovové síťované řemínky, které mohou mít třeba i magnetické zapínání. Kovové řemínky se vyrábí z nerezové oceli, titanu, hliníku nebo i pravého zlata.

Nylonové NATO řemínky původně používala armáda, protože měly větší výdrž než klasické kožené. K rozšíření tohoto pásku asi nejvíce přispěl James Bond ve filmu Goldfinger, kde měl Sean Connery právěk tento druh pásku na svých hodinkách Rolex Submariner.

V článku jsou uvedeny věci, které buď již vlastním a mám z nich radost, anebo bych si je skutečně k Vánocům přál. Čokoláda nebo lahev šampaňského jsou sice fajn, ale největší radost mám z praktických dárků. Z takových, které mohu používat opakovaně každý den.

Pro získání dalších nápadů navštivte náš článek Tipy na vánoční dárky podle abecedy.

Elektronika

Elektronika, jako dárek pro geeka, je docela logické řešení. Elektroniky je dnes ale takové množství, že je obtížné se tím vším prokousat a narazit na něco opravdu originálního a neokoukaného. Pokusím se vám nabídnout nějaké tipy na nevšední elektroniku.

O Arduinu jsem psal hned v prvním tipu. Trochu složitější alternativa je Raspberry Pi, na které můžete spustit plnohodnotný operační systém Linux.

Řiditelné hračky vždycky udělají radost, takže co třeba dron?

USB kabel s integrovaným měřičem
USB kabel s integrovaným měřičem

USB kabel s integrovaným měřičem napětí a nabíjecího proudu. Hodí se například při odhalování problémů s nabíjením telefonu.

USB měřič proudu a napětí je krabička kterou zapojíte mezi nabíječku a USB kabel. Měřič zobrazuje napětí a proud, stejně jako USB kabel s integrovaným měřičem napětí a nabíjecího proudu. Některé varianty ukazují další informace, jako například čas nabíjení.

bezdrátová sluchátka
bezdrátová sluchátka

Bezdrátová sluchátka již nejsou žádní obři a existuje velké množství druhů. I ty nejlevnější zvládají hrát několik hodin. Tak proč používat kabel, který překáží?

Inteligentní nabíječka tužkových baterií dokáže baterie před nabitím úplně vybít, čímž oživuje jejich kapacitu. Skoro 10 let používám nabíječku IPC-1L a jsem s ní spokojený.

Čtečka paměťových karet se může hodit pro kopírování velkého množství fotek z místa na místo.

Synology nebo jiný NAS je výborné zařízení na zálohování, ale poměrně drahý dárek. O něco levnější, ale ne tak spolehlivý způsob zálohování je USB externí disk. Nebo mu prostě kupte balíček prázdných DVD.

Trezor T

Trezor je hardwarová peněženka pro kryptoměny, ale může sloužit také jako správce hesel. Na trhu jsou k dispozici 2 verze. Trezor One a novější verze Trezor T.

U inteligentních žárovek lze měnit barvu nebo intenzitu světla pomocí aplikace v mobilním telefonu. Existuje spoustu výrobců jako např. Philips Hue nebo Xiaomi Mi LED. Některé žárovky mají vestavěný reproduktor a přes bluetooth z nich můžete pouště hudbu. Kromě žárovek existují i LED pásky, které lze nalepit například pod postel nebo pracovní stůl a vytvořit tak nepřímé osvětlení místnosti.

V článku jsou uvedeny věci, které buď již vlastním a mám z nich radost, anebo bych si je skutečně k Vánocům přál. Čokoláda nebo lahev šampaňského jsou sice fajn, ale největší radost mám z praktických dárků. Z takových, které mohu používat opakovaně každý den.

Pro získání dalších nápadů navštivte náš článek Tipy na vánoční dárky podle abecedy.

Raspberry Pi

Raspberry Pi je malinký stolní počítač. Výkon má o něco menší než průměrné stolní počítače. Lze k němu připojit monitor nebo televize, klávesnice, myš, reproduktory a také ethernetový kabel (připojení k internetu). Často se využívá jako multimediální centrum. Připojíte k němu externí disk s hudbou nebo filmy a ty jsou v televizi nebo jiných zařízeních připraveny k okamžitému přehrávání). Geek pro tento malý počítač určitě nalezne i jiné využití.

Cenové rozpětí: Starší, avšak ověřená spoustou uživatelů, veze Raspberry Pi 3 Model B.

Raspberry Pi 3 Model B lze pořídít v českých e-shopech za cenu od Kč do (Zdroj: Heureka.cz) Porovnat ceny >>

Pokračování textu Raspberry Pi

Mýdlo

Na první pohled to může vypadat jako tip na dárek pro babičku, ale není tomu tak. Co tentokrát nedávat sprchový gel, ale třeba solvinu?

Solvina

Čistokrevný geek se sice neušpiní, ale těch moc není. Většinou má v sobě i kousek bastlíře či opraváře a ti už pořádné mýdlo ocení. Nemyslím na nějaké růžové navoněné mýdlo, ale typickou solvinu nebo kominické mýdlo. Pokud chcete najít i jiné výrobce, hledejte frázi „mycí pasta na ruce“.

Mycí pasta se prodává ve dvou variantách. Buď v konzistenci tekutého mýdla, která je vhodná i do dávkovačů nebo jako pasta, která se odebírá z kelímku.

Cenové rozpětí: 20,- až 100,- Kč za malé balení 450 g

Vhodné pro: domácí kutilové, milovníci automobilů a všichni, co pracují kolem domu.

Pokud tento vtipný kosmetický dárek chcete dotáhnout k dokonalosti, přibalte k němu ještě uvolňovač zarezlých šroubů WD-40. Při jeho použití se špinavýma rukama tak nějak automaticky počítá.

Tento článek není placená reklama. Odkazy směřující na další weby jsou jen ilustrativní. V článku jsou uvedeny věci, které buď již vlastním a mám z nich radost, anebo bych si je skutečně k Vánocům přál. Čokoláda nebo lahev šampaňského jsou sice fajn, ale největší radost mám z praktických dárků. Z takových, které mohu používat opakovaně každý den.

Pro získání dalších nápadů navštivte náš článek Tipy na vánoční dárky podle abecedy.

WD-40

WD-40

WD-40 je mazací sprej, který vytěsňuje vodu a dokáže povolit zarezlé šrouby. Vynalezla ho společnost Rocket Chemical Compeny, která využila slávy svého produktu a přejmenovala se na taktéž na WD-40. Označení „WéDéčko“ se tak nějak časem vžilo jako univerzální název pro veškeré povolovací a mazací spreje.

Cenové rozpětí: 50,- až 300,- Kč podle výrobce a velikosti spreje.

Vhodné pro: domácí kutilové, milovníci automobilů a všichni, co pracují kolem domu.

Pokračování textu WD-40

Vrtáky

Každý domácí kutil, bastlíř nebo geek někdy potřeboval vyvrtat díru. V závislosti na vrtaném materiálu je nutné použít i správný druh vrtáku. S jiným druhem vrtáku, díru sice také vyvrtáme, ale často je nepřesná, na jiném místě, má jiný rozměr nebo je otrhaný materiál okolo. V následujícím článku vysvětlím, k čemu který druh vrtáku je a jak se označují. Zjednoduší Vám to výběr ve specializovaném e-shopu. Sami se pak můžete rozhodnout, jaký druh vrtáku bude vhodný dárek.

Cenové rozpětí: v řádu desítek korun za obyčejné vrtáky až po několik tisíc za velké sady profi vrtáků.

Vhodné pro: nadšenci do elektroniky určitě ocení mikrovrtáky. Domácí kutily, opraváře nebo bastlíře potěší sada HSS-G stříbrných vrtáků.

Pokračování textu Vrtáky

Propojovací drátky

Propojovací drátky jsou nezbytná součást nepájivého pole. Propojují se s nimi jednotlivé moduly nebo součástky, zastrčené v nepájivém poli. Propojovacích drátků není nikdy dost. Pokud mi na nepájivém poli vzniká složitější zapojení a chci dodržet nějakou přehlednost, rád použiji stejnou barvu drátků pro stejné věci. Lépe se v tom pak vyznám. 

Cenové rozpětí: okolo 50,- Kč za sadu

Vhodné pro: nadšenci do elektroniky

Dříve se k propojování používaly pevné, tenké měděné drátky, které se ustřihly na požadovanou vzdálenost a na konci se odizolovaly. V současnosti se používají k tomuto účelu speciálně vytvořené slaněné vodiče, které jsou na koncích opatřené konektory.

Propojovací drátky
Tři druhy propojovacích drátků. Odshora: samec-samec, samice-samice, samec-samice

Jsou k dostání ve třech kombinacích konektorů a různých délkových variantách. Vyplatí se mít všechny kombinace konektorů a různé délkové varianty.

V článku jsou uvedeny věci, které buď již vlastním a mám z nich radost, anebo bych si je skutečně k Vánocům přál. Čokoláda nebo lahev šampaňského jsou sice fajn, ale největší radost mám z praktických dárků. Z takových, které mohu používat opakovaně každý den.

Pro získání dalších nápadů navštivte náš článek Tipy na vánoční dárky podle abecedy.

PCB Pravítko

PCB Pravítko (anglicky Printed circuit board), pravítko vytvořené z desek plošných spojů je nejen praktické a užitečné, ale navíc vypadá opravdu skvěle. Což je dobrý důvod k tomu, abyste jedno takové svému geekovi koupili.

Cenové rozpětí: 25,- až 100,- Kč za pravítka koupené na eBay nebo 50,- až 300,- Kč za pravítka koupené bez čekání na českých e-shopech.

Vhodné pro: nadšenci do elektroniky

Pokračování textu PCB Pravítko